O nama

Uvjeti korištenja

Internetskom stranicom www.eurocable-group.com (dalje: „Stranica“) upravlja Eurocable Group d.o.o., Jakovljanska 40, OIB 02929804264, te ovim putem obavještavamo sve korisnike o niže navedenim uvjetima korištenja i pristupa sadržaju Stranice.

Cjelokupni sadržaj objavljen na Stranici (podaci, tekstovi, crteži, fotografije i sl.) isključivo je intelektualno vlasništvo Eurocable Group d.o.o. i smije se koristiti na vlastitu odgovornost te samo za osobnu uporabu u dobroj vjeri. Predmetni sadržaj se ne smije umnožavati, kopirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način dijeliti bez suglasnosti Eurocable Group d.o.o. te obveznog navođenja izvora informacija. Zabranjeno je zlonamjerno i neovlašteno pristupanje Stranici, mijenjanje njezinog sadržaja ili korištenje Stranicom na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Eurocable Group d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Stranice smatra se povredom autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u kojem slučaju će Eurocable Group d.o.o. poduzeti odgovarajuće pravne postupke u svrhu zaštite svojih prava i interesa.

Stranica ujedno sadržava poveznice (hyperlink) na druge internetske stranice izvan vlastite internetske stranice. Eurocable Group d.o.o. predmetne poveznice objavljuje u dobroj vjeri i nije odgovoran za sadržaje drugih internetskih stranica na koje bi korisnik mogao biti upućen putem poveznice ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti Stranici. Ukoliko korisnik ukaže da povezana internetska stranica prikazuje nezakonite sadržaje, Eurocable Group d.o.o. će poduzeti potrebne mjere koje su tehnički moguće i prihvatljive, poput uklanjanja predmetne poveznice.

Eurocable Group d.o.o. će uložiti razumne napore u održavanju i dostupnosti Stranice te da sve objavljene informacije budu točne i potpune u vrijeme kada im korisnik pristupa. Isti nije odgovoran za privremenu nedostupnost Stranice, eventualne pogrešne ili nepotpune informacije niti za bilo kakvu štetu nastalu uslijed takvih događaja ili općenito uslijed korištenja ove Stranice. Sadržaj objavljen na Stranici je informativne naravi i ne obvezuje Eurocable Group d.o.o.

Smatra se da su Korisnici korištenjem ove Stranice razumjeli i prihvatili u cijelosti ove Uvjete korištenja te su isti dužni pri ponovnom korištenju Stranice provjeriti je li došlo do izmjene istih. Eurocable Group d.o.o. pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ove Stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Uvjeta korištenja mjerodavno je pravo Republike Hrvatske čiji sudovi su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja Stranice.