Proizvodi

Kao plaštevski materijal za višežilne kabele najčešće se koristi PVC, a pri posebnim zahtjevima u slučaju požara koriste se bezhalogene (LSZH) mješavine.