O nama

Osnovni podaci

Tvrtka

Eurocable Group d.d. proizvodnja kabela
Skraćeni naziv: Eurocable Group d.d.
Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela
Godina osnivanja: 1999 god

Pravni oblik: Dioničko društvo
Temeljni kapital Društva: 6.587.800,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 65.878 dionica
Nominalna vrijednost dionice: 100,00 kuna

OIB: 02929804264
MB: 01449761
VAT-ID: HR02929804264

Sjedište i adresa

Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje, Hrvatska
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080300978

Transakcijski računi

IBAN: HR86 2402 0061 1009 1588 8 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
SWIFT: ESBCHR22

IBAN: HR19 2500 0091 1010 0791 8 kod Addiko Bank d.d., Slavonska Avenija 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: HAABHR22

Članovi Uprave

Tihana Stupnišek - predsjednik Uprave
Irena Križan - član Uprave
Mihael Marić - član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

Ernest Tolj