O nama

Pravila privatnosti

Ovim pravilima privatnosti želimo Vas upoznati s politikom zaštite osobnih podataka koju provodi Eurocable Group d.o.o. Poštujemo privatnost korisnika naših internetskih stranica, naših kupaca i dobavljača te svih drugih osoba koje nas kontaktiraju stoga osobne podatke obrađujemo u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Obrada Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo tijekom Vaše suradnje i/ili komunikacije s nama, a ti osobni podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, kontakte poput e-maila i broja telefona i druge podatke koje ste nam sami dostavili, ovisno o naravi naše suradnje i/ili komunikacije.

Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati:

  • radi ispunjenja naših ugovornih obveza

Prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz poslovnog odnosa s Vama, ostvarivanja suradnje i komunikacije, kako bismo izvršili plaćanje naknade za usluge koje nam pružate, isporučili Vam naše proizvode i usluge te na drugi način ispunili ugovorne obveze. Kada je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka ugovor, pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršenje obveza iz istog.

  • radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa koji uključuju planiranje i vođenje poslovanja, evidentiranje sklopljenih ugovora, provedbu unutarnjih analiza i revizija, istraživanja tržišta itd. U slučaju da se zateknete na našim lokacijama, Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu evidentiranja osoba koje nas posjećuju, a radi zaštite osoba i imovine te sigurnog odvijanja proizvodnje.

  • kada to nalažu primjenjivi propisi

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je takva obrada nužna radi poštovanja naših pravnih obveza kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

  • kada nam se obratite putem kontakt obrasca, e-maila ili telefona

Na našoj web stranici imate na raspolaganju naše telefonske brojeve i e-mailove za korespondenciju kao i kontakt formular putem kojeg nam možete poslati svoje upite. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je privola. U tom slučaju obrađujemo Vaše ime, e-mail i telefon te ostale podatke koje nam učinite dostupnima u sadržaju poruke, a sve u svrhu i na ono vrijeme koliko je potrebno da odgovorimo na Vaš upit.

  • ukoliko želite postati dio Eurocable tima

U dijelu Karijere možete pronaći oglase za otvorena radna mjesta ili nam možete poslati otvorenu prijavu ukoliko vjerujete da u našem društvu postoji potreba za djelatnicima Vašeg profila te nam poslati svoj životopis. Obrađujemo osnovne podatke o kandidatu, kontakt podatke, podatke o obrazovanju i o stečenom radnom iskustvu kao i ostale podatke koje kandidat sam dostavi u životopisu, a nužni su nam za razmatranje u svrhu zasnivanja radnog odnosa odnosno kako bismo poduzeli radnje prije sklapanja ugovora o radu. Ukoliko ste se prijavili na oglas za otvoreno radno mjesto, Vaše osobne podatke obrađujemo samo tijekom selekcijskog postupka i potom pohranjujemo na razdoblje od 6 mjeseci, a ukoliko ste nam uputili otvorenu prijavu, istu ćemo razmotriti te Vas pozvati na razgovor/testiranje ukoliko u našem društvu postoji potreba za zasnivanjem radnog odnosa. U suprotnom, Vaši će podaci biti bez odlaganja brisani.

  • kada posjećujete našu web stranicu – Kolačići

Kolačić je informacija koju možete pohraniti na Vašem računalu ili drugom uređaju poput tableta ili mobitela kada posjetite web stranicu. Kolačić sprema Vaše postavke odnosno postavke za web stranicu poput željenog jezika kako bi se sadržaj web stranice prilagodio Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati niz informacija uključujući i neke osobne podatke ukoliko im Vi to omogućite.

Koristimo kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti web stranice. Možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Više o kolačićima saznajte u našoj Politici o kolačićima.

Sigurnost i zadržavanje podataka

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja te poduzimamo odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su ti podaci pouzdani za namjeravanu upotrebu, točni, potpuni i aktualni.

Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim propisima. Aktivno provodimo politiku procjene razdoblja pohrane osobnih podataka kojima raspolažemo te ćemo iste brisati po prestanku svrhe u koju su isti prikupljeni.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama, možemo otkriti ili prenijeti Vaše podatke trećim stranama koje nam pružaju administrativne i druge usluge podrške, kao i ugovornim izvršiteljima obrade kojima povjeravamo obradu osobnih podataka. Primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti i naši poslovni partneri u svrhu razvijanja međusobne suradnje te tijela vlasti i državne institucije radi zadovoljavanja pravnih obveza. Osiguravamo da su svi takvi prijenosi ili otkrivanje podataka u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od nas zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koristeći Vaše pravo na pristup osobnim podacima te tražiti ispravak netočnih osobnih podataka. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje osobnih podataka te na ograničenje obrade. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, u slučaju kada imamo zakonsku obvezu obrađivanja Vaših osobnih podataka.

Ukoliko su Vaši osobni podaci predmet obrade na osnovu Vaše privole, u svakom trenutku možete povući svoju privolu, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:

adresa: Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje
e-mail: osobni.podaci@eurocable-group.com

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci voditelja obrade

Eurocable Group d.o.o.
Jakovljanska 40
10 297 Jakovlje– Hrvatska
T: +385 1 368 80 00
F: +385 1 368 80 01
E: info@eurocable-group.com

Promjene Pravila privatnosti

Svaka promjena ovih Pravila privatnosti bit će pravodobno objavljena putem ove stranice.

Zadnja izmjena: 18. siječnja 2024.