O nama

Uprava

Tihana Stupnišek

Članica Uprave

Tihana Stupnišek dolazi u Eurocable Group iz Cemex Hrvatska d.d. gdje je radila kao voditelj poslovnih procesa i interne kontrole. Radila je na području EMEAA regije (Europa, Srednji istok, Azija i Australija) na integraciji poslovnih procesa nakon spajanja dviju multinacionalnih kompanija. Tihana je završila BBA na Webster University u Beču te EMBA na Cotrugli Business School u Zagrebu.