Cu UN

okruglo bakreno uže

Standard:

DIN 48201 Teil 1

Materijal:

E-Cu

Konstrukcija:

Cu višežični kl.2

Primjena:

za distribuciju električne energije u nadzemnim mrežama