Održivi razvoj

Environmental
A viable natural
environment
Sustainable
natural and built
environment
Sustainable
economic
development
Sustainable
development
Social
Nurturing
community
Equitable
social
environment
Economic
Sufficient
economy

3P = PeoplePlanetProfit

Kad se govori o održivom razvoju previše često se može prihavtiti uvjerenje da je to izbor između zaštite okoline i socijalnih pitanja u odnosu na ekonomska pitanja no istinska održivost se može postići samo u sjecištu sve tri sfere.
Ne postavlja se pitanje sačuvati planet ili ostvariti profit, već pitanje očuvanja planeta uz ostvarenje profita u isto vrijeme.

Misija Eurocable Group

je stvaranje direktne i indirektne vrijednosti za naše dioničare. Vjerujemo da proizvodnja vodova i kabela igra važnu i pozitivnu ulogu u nacionalnoj i regionalnoj ekonomiji, posebno kod regija u razvoju te da taj sektor doprinosi širem ekonomskom razvoju.
Vjerujemo da je održivi razvoj neprekidan te da naša ulaganja u inicijative održivog razvoja stvaraju materijalne i nematerijalne vrijednosti potrebne kako bi se osiguralo da sama tvrtka Eurocable Group bude održiva.

Snižavanje troškova

Eurocable Group smanjuje utrošak energije / emisiju stakleničkih plinova, poboljšava efikasnost, uklanja otpad te smanjuje utošak resursa unutar vrijednosnog lanca industrije poboljšavajući ekološke i financijske performance poslovanja, proizvoda i usluga.
Kroz inovativne nove pristupe u smanjenju otpada i recikliranju, koji sežu izvan tradicionalnih granica, Eurocable Group ostvaruje dodatno snižavanje troškova.

Poslovna učinkovitost
i produktivnost

Eurocable Group koristi različite alate kao što su 20Keys i Lean Production kako bi se povećala učinkovitost i produktivnost te time ostvarila financijska dobit.

Istraživanje i razvoj

Opredjeljenje Eurocable Group je razvoj novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda uvijek uz pristup održivosti no imajući u vidu pozitivne ishode u ekonomskoj sferi kao što su profit, uštede u troškovima i ekonomski rast.

Certifikati

logos2