Proizvodi

Vodiči i užad

Vodiči i užad svoju primjenu nalaze u:

- kabelskoj industriji,kao poluproizvod u obliku vodiča za izradu kabela,
-mrežama za distribuciju električne energije u elektroprivredi, kao užad za uzemljenje.

Vodiči mogu biti od bakra (Cu), aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi).

Vodiči od bakra (Cu) prema načinu izrade mogu biti jednožični i višežični, a oblikom okrugli i sektorski.

 

Vodiči od aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi) prema načinu izrade mogu biti samo višežični, a oblikom okrugli i sektorski.

Užad može biti od proizvedena od bakra (Cu) i aluminija (Al).

Užad od (Cu) koristi se kao uzemljenje električnih sistema (meko uže) i za nadzemne električne vodove (tvrdo uže).

Odaberite proizvod:

Standard: HRN HD 383 S2: 2001
HRN EN-60228: 2007

Materijal: E-Cu

Konstrukcija:

  • Cu višežični kl.2

Primjena:
za uzemljenje objekata

Standard: DIN 48201 Teil 1

Materijal: E-Cu

Konstrukcija:

  • Cu višežični kl.2

Primjena:
za distribuciju električne energije u nadzemnim mrežama

Označavanje harmoniziranih vodova
i kabela prema VDE 0281/0282
Označavanje energetskih kabela
prema VDE 0271/0273/0276
VEZA SA STANDARDOM

H harmonizirani standardi
A Autorizirani nacionalni standardi

NAZIVNI NAPON

01 100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V

IZOLACIJSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
B EPR – etilenpropilen kaučuk
E PE - polietilen
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
S SiR – silikonski kaučuk
X XLPE - umreživi polietilen

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
V5 PVC - uljnootporan
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
N CR - polikloroprenski kaučuk
Q PUR - poliuretan
J oplet od staklene svile
T oplet od pamuka

POSEBNE KONSTRUKCIJE

C4 bakreni ekran
H plosnati dijeljivi vod
H2 plosnati nedijeljivi vod
H8 spiralni vod

VRSTA VODIČA

U okrugli jednožični
R okrugli višežični
K finožični za fiksno polaganje
F finožični za savitljive vodove
H finožični za vrlo savitljive vodove
Y leonska uzica (za priključke telefonskih garnitura)
D finožični za vodove za zavarivanje
E finožični za vrlo savitljive vodove za zavarivanje

BROJ ŽILA
UZEMLJENJE

G sa zeleno/žutom žilom
X bez zeleno/žute žile

POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VEZA SA STANDARDOM

N DIN VDE standard
(N) Slično DIN VDE standardu

VODIČ

- bakar
A aluminij

IZOLACIJSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

KONCENTRIČNI VODIČ

C koncentrični bakreni vodič
CW koncentrični bakreni vodič od bakrenih žica postavljenih u obliku vala sinusoide
CE koncentrični bakreni vodič preko svake žile

EKRAN

S ekran od bakrenih žica
SE ekran od bakrenih žica preko svake žile

METALNI PLAŠT

K olovni plašt

UNUTARNJI PLAŠT

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ARMIRANJE

B sa čeličnom trakom
F sa čeličnim plosnatim čeličnim žicama
R sa okruglim čeličnim žicama
G sa čeličnim trakama u nasuprotnoj spirali

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ZAŠTITNI VODIČ

-J sa zeleno/žutom žilom
-O bez zeleno/žute žile

BROJ ŽILA
POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VRSTA VODIČA

RE okrugli jednožični
RM okrugli višežični
SE sektorski jednožični
SM sektorski višežični

Certifikati

logos2