Proizvodi

Instalacijski vodovi

Instalacijski vodovi, nazivnog napona do 750V, kao jednožilni ili višežilni vodovi, koriste se:

- za čvrsta polaganja u građevinarstvu, pri izvođenju električnih instalacija u različitim građevinama,
- kao savitljivi (fleksibilni) vodovi, za priključak na električnu energiju manjih prijenosnih trošila i kućanskih aparata.

Kod instalacijskih vodova vodič je bakar (Cu) u obliku jednožičnog – punog vodiča ili višežičnog – savitljivog bakrenog vodiča.

Kao izolacijski materijal najčešće se, s obzirom na dobra mehanička svojstva, koristi PVC , za vodove za koje se traži više temperaturno opterećenje koristi se XLPE, dok za vodove s posebnim karakteristikama u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kao plaštevski materijal za višežilne kabele najčešće se koristi PVC, a
pri posebnim zahtjevima u
slučaju požara koriste se bezhalogene (LSZH) mješavine.

 

 

Odaberite proizvod:

Standard: VDE 0281 Teil 3 (=HD 21.3 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 01 prema standardu IEC 60227-3

Nominalni napon:
450/750 V

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija: PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), puni
 • izolacija: PVC tip TI1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja izolacije: prema zahtjevu

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
vod za unutarnje ožičenje električnih uređaja, trajno se polaže u cijevi ispod, u i iznad žbuke kao i u zatvorene instalacijske kanale

Standard: VDE 0281 Teil 3 (=HD 21.3 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 01 prema standardu IEC 60227-3

Nominalni napon:
450/750 V

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija: PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.2 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), višežični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja izolacije: prema zahtjevu

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za unutarnje ožičenje električnih uređaja u suhim prostorijama, trajno se polaže u cijevi ispod, u i iznad žbuke

Standard: VDE 0281 Teil 3 (=HD 21.3 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 02 prema standardu IEC 60227-3

Nominalni napon:
450/750 V

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija: PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.5 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), finožični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja izolacije: prema zahtjevu

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za instalacije u suhim prostorijama, trajno se polaže u cijevi na, u i ispod žbuke kao i u zatvorene instalacijske kanale

Standard: VDE 0281 (=HD 21.3 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 06 prema standardu IEC 60227-3

Nominalni napon: 300/500 V

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija: PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.5 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), finožični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja izolacije: prema zahtjevu

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za unutarnje ožičenje električnih uređaja u suhim prostorijama, polaže se trajno u cijevi ispod, u i iznad žbuke

Standard: VDE 0250 Teil 204

Ekvivalent:
PP prema standardu N.C3.220
A05VV-U, A05VV-R prema standardu HRN HD 21.4 S2
YM prema standardu ÖVE-K 41-4

Nominalni napon:
300/500 V

Temperature primjene:

 • od – 20°C do + 70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema VDE 0281 Teil 1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina
 • plašt: PVC tip TM1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja plašta: siva

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
instalacijski vod u kućanstvu i industriji, polaže se u suhim i vlažnim prostorijama pod, u i na žbuku, kao i na otvorenom uz UV zaštitu

Standard: SRPS N.C3.230

Ekvivalent:
NYIFY prema standardu VDE 0250 Teil 201

Nominalni napon: 380 V

Temperature primjene:

 • od – 20°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 prema HRN N.C0.015 (IEC 60228/HD 383), puni
 • izolacija: PVC tip PI1 prema HRN N.C0.195
 • žile: paralelno položene
 • plašt: PVC

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
instalacijski vod za polaganje u i iznad žbuke u suhim prostorijama

Standard: VDE 0281 Teil 5 (=HD 21.5 S3)

Ekvivalent:
P/L prema standardu HRN N.C3.300
227 IEC 42 prema standardu IEC 60227-5

Nominalni napon: 300/300 V

Temperature primjene:

 • od -40°C do + 70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija: PVC

Konstrukcija: vodič:

 • Cu kl.6 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), finožični
 • izolacija: PVC tip TI2 prema VDE 0281 Teil 1

Boja izolacije: prema zahtjevu

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za priključak manjih prijenosnih trošila u suhim prostorijama kao što su stolne svjetiljke, ventilatori, radio-aparati i dr.

Standard: VDE 0281 Teil 5 (=HD 21.5 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 52 prema standardu IEC 60227-5

Nominalni napon: 300/300 V

Temperature primjene:

 • od -40°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C
 • Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija: vodič:

 • Cu kl.5 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), finožični
 • izolacija: PVC tip TI2 prema VDE 0281 Teil 1
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293-308 ili paralelno položene
 • plašt: PVC tip TM2 prema VDE 0281 Teil 5

Boja plašta: bijela ili crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za priključak manjih prijenosnih trošila pod lakšim radnim uvjetima i u suhim prostorijama kao što su svjetiljke, ventilatori, mikseri, usisavači i sl.

Standard: VDE 0281 Teil 5 (=HD 21.5 S3)

Ekvivalent:
227 IEC 53 prema standardu IEC 60227-5

Nominalni napon: 300/500 V

Temperature primjene:

 • od -40°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C
 • Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.5 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), finožični
 • izolacija: PVC tip TI2 prema VDE 0281 Teil 1
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • plašt: PVC tip TM1 prema VDE 0281 Teil 1

Boja plašta: bijela ili crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Primjena:
savitljivi vod za priključak električnih prijenosnih trošila pod težim radnim uvjetima i u suhim prostorijama kao što su strojevi za pranje rublja i posuđa, hladnjaci i razne tehničke naprave

Označavanje harmoniziranih vodova
i kabela prema VDE 0281/0282
Označavanje energetskih kabela
prema VDE 0271/0273/0276
VEZA SA STANDARDOM

H harmonizirani standardi
A Autorizirani nacionalni standardi

NAZIVNI NAPON

01 100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V

IZOLACIJSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
B EPR – etilenpropilen kaučuk
E PE - polietilen
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
S SiR – silikonski kaučuk
X XLPE - umreživi polietilen

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
V5 PVC - uljnootporan
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
N CR - polikloroprenski kaučuk
Q PUR - poliuretan
J oplet od staklene svile
T oplet od pamuka

POSEBNE KONSTRUKCIJE

C4 bakreni ekran
H plosnati dijeljivi vod
H2 plosnati nedijeljivi vod
H8 spiralni vod

VRSTA VODIČA

U okrugli jednožični
R okrugli višežični
K finožični za fiksno polaganje
F finožični za savitljive vodove
H finožični za vrlo savitljive vodove
Y leonska uzica (za priključke telefonskih garnitura)
D finožični za vodove za zavarivanje
E finožični za vrlo savitljive vodove za zavarivanje

BROJ ŽILA
UZEMLJENJE

G sa zeleno/žutom žilom
X bez zeleno/žute žile

POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VEZA SA STANDARDOM

N DIN VDE standard
(N) Slično DIN VDE standardu

VODIČ

- bakar
A aluminij

IZOLACIJSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

KONCENTRIČNI VODIČ

C koncentrični bakreni vodič
CW koncentrični bakreni vodič od bakrenih žica postavljenih u obliku vala sinusoide
CE koncentrični bakreni vodič preko svake žile

EKRAN

S ekran od bakrenih žica
SE ekran od bakrenih žica preko svake žile

METALNI PLAŠT

K olovni plašt

UNUTARNJI PLAŠT

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ARMIRANJE

B sa čeličnom trakom
F sa čeličnim plosnatim čeličnim žicama
R sa okruglim čeličnim žicama
G sa čeličnim trakama u nasuprotnoj spirali

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ZAŠTITNI VODIČ

-J sa zeleno/žutom žilom
-O bez zeleno/žute žile

BROJ ŽILA
POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VRSTA VODIČA

RE okrugli jednožični
RM okrugli višežični
SE sektorski jednožični
SM sektorski višežični

Certifikati

logos2