Proizvodi

Energetski distribucijski kabeli

Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do 1 kV koriste se, kao jednožilni ili višežilni, energetski kabeli za distribuciju električne energije:

- u industrijske svrhe, za električno napajanje strojeva i pogona u industrijskim postrojenjima,
- za distribuciju električne energije u podzemnim i nadzemnim distribucijskim mrežama, za niskonaponsku distribuciju kakovu koriste elektroprivrede (kao npr. HEP u Hrvatskoj).

Prema načinu polaganja energetski distribucijski kabeli mogu biti podzemni – polaganje u zemlju i nadzemni – polaganje na stupove nadzemnih distribucijskih mreža.

Kod podzemnih energetskih kabela vodič je bakar (Cu) i aluminij (Al), a može biti okruglog ili sektorskog oblika uz dodatak koncentričnog vodiča – ekrana od koncentrično položenih bakrenih žica i bakrene trake.

Kao izolacijski materijal za podzemne energetske kabele najčešće se koristi PVC i PE,

u slučaju viših temperaturnih opterećenja koristi se XLPE, a za kabele koji imaju posebne karakteristike u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kao plaštevski materijal za podzemne energetske kabele najčešće se koristi PVC i PE, a za kabele koji imaju posebne karakteristike u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kod nadzemnih energetskih kabela ili samonosivih kabelskih snopova za vodič se koristi aluminij (Al), a za funkciju samonosivosti se koristi aluminijska legura (AlMgSi), dok se za izolaciju koristi isključivo XLPE.

Odaberite proizvod:

Standard: VDE 0276 Part 603 (=HD 603 S1)

Ekvivalent:
PP00 prema standardu IEC 60502-1
E-YY prema standardu ÖVE-K 603
Nominalni napon: 0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija: vodič:

 • Cu kl.1 ili kl.2 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip DIV-4 prema HD 603 S1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-5 prema HD 603 S1

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: jednožilni cca. 18x promjer; višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekta, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička opterećenja

Standard: VDE 0276 Teil 603 (=HD 603 S1)

Ekvivalent:
E-YCY prema standardu ÖVE – K 603

Nominalni napon:
0,6 / 1 kV

Temperature primjene:

 • pri polaganju -5°C do +50°C
 • čvrsto položen -30°C do +70°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema DIN VDE 0295 (IEC 60228 / HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip DIV4 prema HD 603.1
 • boje žila: prema VDE 0293 (=HD 186)
 • žile: koncentrično použene
 • ispuna: ekstrudirana nevulkanizirana guma
 • plašt: PVC tip DMV5 prema HD 603.1

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: višežilni – cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski distribucijski i signalni kabel koji se koristi u uvijetima gdje je potrebna dodatna mehanička i električna zaštita. Za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička opterećenja

Standard: VDE 0276 Part 603 (=HD 603 S1)

Ekvivalent:
PP00-A prema standardu IEC 60502-1
E-AYY prema standardu ÖVE-K 603

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do + 50°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija: vodič:

 • Al kl.2 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), višežični
 • izolacija: PVC tip DIV-4 prema HD 603 S1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-5 prema HD 603 S1

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: jednožilni cca. 18x promjer; višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekata, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička opterećenja

Standard: VDE 0276 Part 603 (=HD 603 S1)

Ekvivalent:
XP00 prema standardu IEC 60502-1
Cu/XLPE/PVC prema standardu BS 5467

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +90°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: XLPE/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: XLPE tip DIX-3 prema HD 603 S1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-6 prema HD 603 S1

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: jednožilni cca. 18x promjer; višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, polaže se u zemlju, kanale, na konzole gdje kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju

Standard: VDE 0276 Teil 604 (=HD 603 S1)

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • pri polaganju: od -5°C do +50°C
 • čvrsto položen: od -30°C do +90°C

Izolacija/plašt: XLPE/BEZHALOGENI TEŠKO GORIVI POLIOLEFIN

Konstrukcija: vodič:

 • Cu kl.1 i kl.2 prema VDE 0295 (IEC 228/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: XLPE tip 2XI1 prema VDE 0276-604
 • boje žila: prema VDE 0293 (=HD 186)
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • žile: koncentrično použene
 • ispuna: teško goriva bezhalogena ispuna
 • plašt: poliolefin tip HM4 prema VDE 0276-604

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 332-1; IEC 60332-3 kat. C

Minimalni polumjer savijanja: višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, te zahtijeva veći stupanj zaštite od požara. Polaže se u zemlju, kanale, na konzole, u i iznad žbuke.

Standard: VDE 0276 Part 603 (=HD 603 S1)

Ekvivalent:
XP00-A prema standardu IEC 60502-1
Al/XLPE/PVC prema standardu BS 5467

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +90°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: XLPE/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Al kl.2. prema VDE 0295 (IEC 60228/HD 383), višežični
 • izolacija: XLPE tip DIX-3 prema HD 603 S1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-6 prema HD 603 S1

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, polaže se u zemlju, kanale, na konzole gdje kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju

Standard: HRN HD 603 S1

Ekvivalent:
Cu/PVC/STA/PVC prema standardu IEC 60502-1

Nominalni napon: 0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema HD 383 (IEC 60228/VDE 0295), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip DIV4 prema HD 603 S1 Teil 4
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • armatura: dvije čelične trake
 • plašt: PVC tip DMV5 prema HD603 S1 Teil 5

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: jednožilni cca. 18x promjer; višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekta, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se očekuju teža mehanička opterećenja

Standard: HRN HD 603 S1

Ekvivalent:
Al/PVC/STA/PVC prema standardu IEC 60502-1

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do + 70°C
 • pri polaganju: od -5°C do + 50°C

Izolacija/plašt: PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Al kl.2 prema standardu HD 383 (IEC 60228/VDE 0295), višežični
 • izolacija: PVC tip DIV4 prema HD 603 S1 Teil 4
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom prema VDE 0293(=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • armatura: dvije čelične trake
 • plašt: PVC tip DVM5 prema HD 603 S1 Teil 5

Boja plašta: crna

Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1

Minimalni polumjer savijanja: cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekta, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se očekuju teža mehanička opterećenja

Standard: HD 626 S1

Ekvivalent:
X00-A, X00/0-A prema HRN HD 626 S1

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +85°C

Izolacija: XLPE

Konstrukcija:

 • vodič:
 • -fazni – Al kl.2 prema HD 383, višežični
 • -neutralni AlMgSi kl.2 prema HD 383, višežični
 • -javna rasvjeta – Al kl.2 prema HD 383, višežični
 • izolacija: XLPE tip TIX-2 ili TIX-5 prema HD 626 S1
 • žile: koncentrično použene

Boja izolacije: crna

Minimalni polumjer savijanja: cca. 15x promjer

Primjena:
za distribuciju električne energije u gradskoj mreži i u industriji, kao i za kućne priključke, postavljaju se na stupove, konzole, na drvene, željezne ili na konstrukcije iz ostalog materijala

Standard: CEI 20-13

Nominalni napon:
0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • pri polaganju -5°C do +50°C
 • čvrsto položen -20°C do +90°C

Izolacija: HEPR / PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.5 prema VDE 0295
 • izolacija: HEPR tip G7 prema CEI 20-11
 • boje žila: prema VDE 0293-308
 • žile: koncentrično použene
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina
 • plašt: teško gorivi PVC

Boja plašta: siva

Otpornost prema gorenju: prema CEI 20-22II ili IEC 60332-3; smanjena emisija korozivnih plinova (CEI 20-37/1 ili IEC 60754-2)

Primjena:
za prijenos električne energije do 1 kV, u kućnim i industrijskim instalacijama, za unutarnje i vanjsko instaliranje. Mogućnost polaganja izravno u zemlju, čak i u uvjetima gdje se očekuje postojanje vlage.

Označavanje harmoniziranih vodova
i kabela prema VDE 0281/0282
Označavanje energetskih kabela
prema VDE 0271/0273/0276
VEZA SA STANDARDOM

H harmonizirani standardi
A Autorizirani nacionalni standardi

NAZIVNI NAPON

01 100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V

IZOLACIJSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
B EPR – etilenpropilen kaučuk
E PE - polietilen
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
S SiR – silikonski kaučuk
X XLPE - umreživi polietilen

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

V PVC - polivinilklorid
V2 PVC - polivinilklorid , otporan na visoku temperaturu (90°C)
V3 PVC - polivinilklorid , otporan na nisku temperaturu
V5 PVC - uljnootporan
R NR / SR - prirodni ili umjetni kaučuk
N CR - polikloroprenski kaučuk
Q PUR - poliuretan
J oplet od staklene svile
T oplet od pamuka

POSEBNE KONSTRUKCIJE

C4 bakreni ekran
H plosnati dijeljivi vod
H2 plosnati nedijeljivi vod
H8 spiralni vod

VRSTA VODIČA

U okrugli jednožični
R okrugli višežični
K finožični za fiksno polaganje
F finožični za savitljive vodove
H finožični za vrlo savitljive vodove
Y leonska uzica (za priključke telefonskih garnitura)
D finožični za vodove za zavarivanje
E finožični za vrlo savitljive vodove za zavarivanje

BROJ ŽILA
UZEMLJENJE

G sa zeleno/žutom žilom
X bez zeleno/žute žile

POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VEZA SA STANDARDOM

N DIN VDE standard
(N) Slično DIN VDE standardu

VODIČ

- bakar
A aluminij

IZOLACIJSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

KONCENTRIČNI VODIČ

C koncentrični bakreni vodič
CW koncentrični bakreni vodič od bakrenih žica postavljenih u obliku vala sinusoide
CE koncentrični bakreni vodič preko svake žile

EKRAN

S ekran od bakrenih žica
SE ekran od bakrenih žica preko svake žile

METALNI PLAŠT

K olovni plašt

UNUTARNJI PLAŠT

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ARMIRANJE

B sa čeličnom trakom
F sa čeličnim plosnatim čeličnim žicama
R sa okruglim čeličnim žicama
G sa čeličnim trakama u nasuprotnoj spirali

PLAŠTEVSKI MATERIJAL

Y PVC - polivinilklorid
2Y PE - polietilen
2X XLPE - umreživi polietilen

ZAŠTITNI VODIČ

-J sa zeleno/žutom žilom
-O bez zeleno/žute žile

BROJ ŽILA
POPREČNI PRESJEK VODIČA u mm2
VRSTA VODIČA

RE okrugli jednožični
RM okrugli višežični
SE sektorski jednožični
SM sektorski višežični

Certifikati

logos2