Održivi razvoj

Environmental
A viable natural
environment
Sustainable
natural and built
environment
Sustainable
economic
development
Sustainable
development
Social
Nurturing
community
Equitable
social
environment
Economic
Sufficient
economy

3P = PeoplePlanetProfit

Kad se govori o održivom razvoju previše često se može prihvatiti uvjerenje da je to izbor između zaštite okoline i socijalnih pitanja u odnosu na ekonomska pitanja no istinska održivost se može postići samo u sjecištu sve tri sfere.
Ne postavlja se pitanje sačuvati planet ili ostvariti profit, već pitanje očuvanja planeta uz ostvarenje profita u isto vrijeme.

Politika zaštite okoliša

Naše opredjeljenje je proizvesti i plasirati na tržište proizvod na, za okoliš zdrav i odgovoran način.
Upravljamo našim postrojenjima, procesima i sirovinama na način koji zadovoljava ili premašuje propise i ostale zahtjeve te smanjuje rizik za naše zaposlenike i lokalnu zajednicu.
Radimo na stalnom jačanju našeg djelovanja na području zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti kroz:

  • definiranje i razvoj kulture unutar tvrtke u kojoj se briga za okoliš, zdravlje i sigurnost izgrađuje kroz primjer, sudjelovanje, prepoznavanje i osposobljavanje,
  • mjerenje izvedbe na polju zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti i usporedbom istog s sposobnošću sustava upravljanja, propisanim zahtjevima i postavljenim godišnjim ciljevima,
  • analizu aspekata na polju zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti vezanih za sve nove procese, sirovine i opremu,
  • poboljšanje našeg sustava upravljanja u svrhu brzog djelovanja po nalazima redovitih planskih internih i od treće strane izvršenih audita vezanih na zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti,
  • kontrolu i smanjenje utjecaja na okolinu putem odabira sirovina te uporabe i uvođenja najbolje prakse upravljanja, poboljšanja procesa i recikliranja.

Briga za okoliš

Naše opredjeljenje je upravljati svojim poslovanjem i postrojenjima na način koji smanjuje njihov utjecaj na okolinu.
U našem gospodarenju otpadom prvi je cilj spriječiti nastajanje otpada, a u drugom koraku koristimo 3R hijerarhiju: smanjiti, ponovo uporabiti, reciklirati.
Smanjenje utroška energije
Smanjenje potrošnje električne energije, koja sudjeluje sa do 85% udjela u našoj ukupnoj potrošnji, je naš primarni cilj te primjenjujemo različite redukcijske mjere kao što su LED rasvjeta, automatska kontrola razine maksimalne snage, prijem električne energije na srednjem naponu i sl.

Ponovna upotreba voda

Smanjenje utroška i zaštita kakvoće vode ključni su ciljevi održivog razvoja te se teži ponovnoj uporabi vode; za hlađenje se koristi zatvoreni recirkulacijski sustav i adijabatski izmjenjivači topline, a sve oborinske vode se obrađuju putem separatora ulja i masti i bio-diska za pročišćavanje voda.
Recikliranje materijala
Sami recikliramo 100% udjela bakra i aluminija, kao i 95% udjela polimera u otpadu vodova i kabela, a tvrtkama specijaliziranim za gospodarenje otpadom dajemo na reciklažu preostali udio polimera, te ostale materijale kao što su: folije i omoti, karton, papir, drvo i sl.

Članstva

Eurocable Group je član:

  • Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj (www.gbccroatia.org)

slijedeći time ideju LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, ne samo kroz članstvo i ideje, nego i kroz razvoj LSZH kabela – Zeleni kabeli – proizvoda prema LEED principima čime osigurava proizvode s nižim indeksom korozije, nižom emisijom CO2, nižom i emisijom neotrovnog dima pružajući smanjenje rizika za ljude i objekte.

Certifikati

logos2