Održivi razvoj

Environmental
A viable natural
environment
Sustainable
natural and built
environment
Sustainable
economic
development
Sustainable
development
Social
Nurturing
community
Equitable
social
environment
Economic
Sufficient
economy

3P = LjudiPlanetProfit

Kad se govori o održivom razvoju previše često se može prihavtiti uvjerenje da je to izbor između zaštite okoline i socijalnih pitanja u odnosu na ekonomska pitanja no istinska održivost se može postići samo u sjecištu sve tri sfere.
Ne postavlja se pitanje sačuvati planet ili ostvariti profit, već pitanje očuvanja planeta uz ostvarenje profita u isto vrijeme.

Naši ljudi

Eurocable Group vjeruje da su ljudi element koji čini razliku te kroz stalno ulaganje u znanja zaposlenika pospješuje svoju konkurentsku prednost.

Sudjelovanje u zajednici

Naše opredjeljenje je da, u zajednici gdje živimo i radimo, imamo ulogu odgovornog korporativnog građanina.
Svoje doprinose prvenstveno usmjerujemo na obrazovne, za zajednicu korisne i razvojne programe, kao što su programi osvješćivanja očuvanja i efikasne upotrebe električne energije.

Naši dobavljači

Naše dobavljače s kojima gradimo partnerstvo, smatramo integralnim dijelom naših proizvodnih operacija te zbog toga i od njih očekujemo da

dostignu ili premaše očekivanja naših kupaca, dioničara i zajednice.
Vjerujemo da naša tvrtka ima odgovornost da proizvodi i razvija nove i inovativne proizvode visokih standarda sigurnosti i učinkovitosti uz smanjen utjecaj na okolinu, te isto očekujemo i od naših dobavljača.

Jednake mogućnosti

Opredjeljenje naše tvrtke je stvaranje sredine tolerantne na različitost te biti poslodavac jednakih mogućnosti. Naša politika je sukladnost sa svim mjerodavnim zakonima koji za sve osobe osiguravaju jednake mogućnosti pri zapošljavanju i zabranjuju nezakonitu diskriminaciju kod zapošljavanja i zlostavljanje na radnom mjestu.

Certifikati

logos2